Hand #46

Hand #46 - Andrew Lee heeft de button in seat 7, Kraynyak raist van de cutoff, Lee gaat all-in vanaf de button, en Kranyak denkt een paar minuten voordat hij fold. Leepakt de pot, en de holecams laten zien:

Kranyak: {K-Clubs}{Q-Hearts}
Lee: {Q-Spades}{J-Spades}

Tags: Andrew LeeJohn Kranyak