Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Casey Kastle ligt eraf

Redwatch
Op een flop van {10-Clubs}{3-Clubs}{J-Hearts} gaat Casey Kastle all in met {Q-Spades}{9-Spades}. De big blind callt met {K-Clubs}{8-Clubs}. De turn {5-Hearts} en de river {7-Diamonds} helpen geen van beide meer en Kastle kan chinees gaan pokeren.

-----------> Invalid hand!

Tags: Casey Kastle