Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Shannon Elizabeth wordt gespaard.

Redwatch
Op een flop van {Q-Hearts}{6-Hearts}{6-Spades} maakt Shannon Elizabeth een potbet en wordt gecalled door de big blind. De turn is een {9-Hearts} en beide spelers checken. Op de river valt een {4-Hearts} en de Shannon bet 550 en krijgt een flat call. De big blind heeft {K-Hearts}{6-Diamonds} en maakt de second nut flush na het floppen van trips. Toch koos hij er nergens voor om Shannon op welke street dan ook te raisen.

Tags: Shannon Elizabeth