Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Jean-Robert Bellande dubbeld twee keer

Redwatch
Jean-Robert Bellande raist al zijn chips naar het midden met {A-Spades}{4-Diamonds} en een andere speler callt op een board van {J-Diamonds}{2-Clubs}{3-Clubs}{5-Clubs}{7-Spades}. Jean-Robert takes the wheel en de pot.

De volgende hand callt Bellande een raise vanuit de big blind om vervolgens blind all in te gaan. De flop is {Q-Diamonds}{8-Diamonds}{7-Hearts} en de andere speler denkt lang na voordat hij de call maakt. Zowel de call als de flop stonden Bellande wel aan, daar hij zelf {A-Diamonds}{Q-Clubs} had en de {A-Spades}{K-Clubs} kraakt. Hij heeft nu 5.200.

Tags: Jean-Robert Bellande