Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Erik Seidel naar de rail

vanky
Seidel gaat preflop all-in voor 800 met {7-Hearts}{9-Clubs} een een middle position player raiset voor nog eens 1000 met {9-Hearts}{9-Diamonds}. Ze komen headsup, maar de 9s blijven staan, ondanks een {7-Spades} op de flop.

Tags: Erik Seidel