Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Hand #41

greetje
Hand #41 - Gavin Smith heeft de button in seat 9, hij raiset naar 60,000 en Hill callt vanuit de big blind.

De flop {K-Clubs}{3-Hearts}{2-Spades} Hill checkt, Smith bet 80,000, en Hill foldt.

Smith pakt de pot.

Tags: Gavin Smith