Event 5 - $2,500 Omaha/ 7 Card Stud Hi Lo

No Good, baby!

[user19935]
Met de {4-Clubs} op "third street", vult Scotty Nguyen aan, en wordt gecalled door drie spelers. Fourth Street paart de board van een van hen, maar Scotty bet uit, met zijn {6-Hearts}. Twee spelers folden, maar de {3-Diamonds}{3-Clubs}-speler callt. Fifth street geeft Scotty een {2-Diamonds}, terwijl de ander een {A-Spades} krijgt. Opniew bet Scotty, en de ander callt. Sixth street geeft 'm de {10-Hearts} en de ander krijgt een {8-Spades}. Scotty bet weer, de ander callt.

Seventh Street is een down card, Scotty bekijkt hem en zegt: "two threes no good, baby!" Hij checkt, de ander bet, en Scotty callt.

Scotty's hand was good voor de low-hand, met A-2-4-6-7. En inderaad, het paartje drieën van z'n tegenstander was goed genoeg voor de high-hand.

Tags: babyScotty Nguyen