Event 5 - $2,500 Omaha/ 7 Card Stud Hi Lo

"Miami" John Cernuto out in twee handen

Scriptdude
In de eerste hand bets Cernuto alle rondes en wordt gecallt door Arieh. Cernesto's AA in de pocket, met {Q-Diamonds}{8-Spades}{2-Spades}{3-Diamonds} redden het niet tegen Arieh's aas met {3-Spades}{4-Diamonds}{4-Clubs}{A-Hearts}. "I got two pair and a better low," zegt Arieh terwijl de chips naar hem toe gaan.

In de volgende hand is er actie tussen vier spelers en de AA van Cernesto redden het niet tegen de 87 in de pocket en de {8-Spades}{6-Spades}{8-Clubs}{Q-Clubs} op tafel. Cernuto is out.

Tags: "Miami" John Cernuto