Event 5 - $2,500 Omaha/ 7 Card Stud Hi Lo

Duke 5k in de min

Scriptdude
Annie Duke heeft nog 5,000 over nadat haar x-x-{5-Clubs}{10-Spades}{4-Diamonds}{Q-Spades}-x niet is opgewassen tegen haar tegenstander's {10-Hearts}{8-Hearts}{3-Diamonds}{Q-Hearts}{2-Diamonds}{4-Hearts}{5-Hearts}. Duke mist al haar draws.

Tags: Annie Duke