Event 5 - $2,500 Omaha/ 7 Card Stud Hi Lo

Nog 2 uitschakelingen

jordyv
Robert Mizrachi gaat eruit als 26e, $6,017.

Op een board {8-Spades}{8-Diamonds}{7-Spades}{6-Spades}, Bob "Buzzsaw" Mangino drukt zijn laatste chips naar het midden en Lui Tran called. Mangino has {K-Clubs}{K-Hearts}{Q-Diamonds}{8-Clubs} voor een setje 8en, maar Tran heeft {A-Spades}{A-Diamonds}{2-Spades}{J-Clubs} voor de flush en de nut low. Tran scoops en Mangino wordt uitgeschakeld als 25e. Hij is de laatste die naar huis gaat met $6,017. De rest krijgt meer

Tags: Bob "Buzzsaw" ManginoRobert MizrachiLui Tran