Event 55 - $10,000 World Championship No Limit Holdem
Dagen

Davidson Matthew is uitgeschakeld

[user15106]
Het is een three-way pot. al het geld gaat erin op de flop: {Q-Clubs}{10-Spades}{8-Hearts}.

Unknown Player: {K-Hearts}{K-Spades}
Barry Shulman: {A-Hearts}{Q-Hearts}
Davidson Matthew: {A-Spades}{J-Spades}

Shulman heeft beide spelers covered. De turn is de {6-Diamonds} en de river is de {J-Clubs}. Matthew bust out terwijl Shulman de unknown player dubbelt.

Tags: Davidson MatthewBarry Shulman