Event 6 - $1,500 Limit Holdem

T.J. Cloutier gaat door meet zijn Roller Coaster Ride

[user22113]
Na een aantal handen stond T.J. Cloutier nog maar op 950. Hij bet 300 waarop de kleine en grote blind callen.

De flop: {8-Clubs}{5-Diamonds}{3-Diamonds}.
De grote blind Bet 150 waarop Cloutier raised naar 300.

De Turn: {10-Spades}
De grote blind bet weer als eerste uit met 300.
Cloutier pushed All in voor zijn laatste 350 chips en wordt gecalled.

De river: {A-Diamonds}
Cloutier laat {A-Clubs}{3-Spades} zien.
Zijn tegenstander laat K-8 zien en gooit zijn hand in de muck. Cloutier staat dus weer op 2300
The {A-Diamonds} came on the river, Cloutier turned over {A-Clubs}{3-Spades} for two pair, his opponent showed K-8, and tossed his cards into the muck. After the hand, Cloutier was back up to 2300.

Tags: Event #6WSOP 2007T.J. Cloutier