Event 6 - $1,500 Limit Holdem

Allan Kessler eruit tegen een boat

Redwatch
Alan Kessler flopt met {A-Diamonds}{6-Diamonds} de nut flush op een {8-Diamonds}{J-Diamonds}{Q-Diamonds} en ziet zijn tegenstander {Q-Hearts}{J-Clubs} omdraaien die vervolgens een boat maakt op de river die een {Q-Clubs} is.

Tags: Alan Kessler