Event 6 - $1,500 Limit Holdem

John Parker 14e ($10,310)

Scriptdude
John Parker raist from UTG en Brandon Wong callt vanuit de big blind. De flop is {10-Spades}{7-Spades}{4-Clubs}. Wong bets, Parker raist all in, en Wong callt. Wong heeft {8-Spades}{9-Spades} voor een open-ended straight flush draw terwijl Parker alleen licht voor staat met de {A-Clubs}{A-Diamonds}. De turn is een safe card voor Parker, de {5-Diamonds}, maar de river is een dooddoener-- de {A-Spades}, Parker's set, maar Wong's flush.

Wong heeft 502K na de hand.

Tags: Brandon WongJohn Parker