Event 6 - $1,500 Limit Holdem

Banks dubbelt via Wong

Redwatch
Brandon Wong raist, Michael Banks re-raist all in en Wong callt. Banks laat {A-Clubs}{10-Hearts} zien en Wong wordt gedomineert met {A-Diamonds}{9-Spades}. Geen hulp op de flop voor Wong en Banks dubbelt.

Tags: Brandon WongMichael Banks