Event 6 - $1,500 Limit Holdem

Brandon Wong finaletafel bubble

Redwatch
Brandon Wong raist vanuit middle position en Gary Styczynski re-raist, en Wong callt. De flop is {A-Clubs}{8-Clubs}{6-Spades}. Wong checkt, Styczynski bet, Wong raist, en Styczynski callt. De turn is de {4-Clubs}. Wong bet zijn laatste 12,000 en Styczynski callt. Wong heeft {A-Hearts}{Q-Hearts} voor top pair, maar Styczynski had een club draw met de {K-Clubs}{K-Diamonds}. Wouldn't you know it: de {J-Clubs} valt op de river, en Wong heeft de dubieuze eer om finaletafel bubble te zijn.

Tags: Brandon WongGary Styczynski