Event 6 - $1,500 Limit Holdem

Varouzhan Gumroyan helemaal terug

vanky
Op alle streets bet Gumroyan en uiteidelijk ligt {Q-Hearts}{4-Diamonds}{3-Diamonds}{7-Clubs}{A-Diamonds} op tafel. Gumroyan bet 80.000 op de river en Styczynski callt. Showdown!
Varouzhan Gumroyan: {A-Hearts}{10-Spades}
Gary Styczynski: {7-Hearts}{5-Spades}

Gumroyan pakt de pot met azen en is helemaal terug.

Tags: Varouzhan GumroyanGary Styczynski