Event 7 - $5,000 Pot Limit Omaha w/ rebuys

Barry Greenstein verliest chips

Scriptdude
Op een {A-Diamonds}{9-Spades}{4-Diamonds} flop gaat Greenstein all in met {9-Hearts}{9-Clubs}{J-Clubs}{J-Spades} tegen {A-Spades}{Q-Spades}{J-Diamonds}{5-Diamonds}. Zijn tegenstander krijgt een flush nadat de {6-Diamonds} valt. De river is de {K-Spades} en Greenstein dubbelt zijn tegenstander.

Tags: Barry Greenstein