Event 7 - $5,000 Pot Limit Omaha w/ rebuys

Erick Lindgren naar 37k

Scriptdude
Lindgren was all in op een {K-Spades}{9-Clubs}{5-Hearts} flop met een set vijfen. Z'n tegenstander callt met A-K-5-4 voor twee paar. De turn is de {J-Clubs} en de river de {3-Clubs} waardoor Lindgren dubbelt naar 37k.

Tags: erick lindgren