Event 1 - $10,000 Pot Limit Hold'em World Championship
Dagen
123

Marco Johnson einigt op plaats 34 ($23,162)

vanky
Johnson naar de rail
Marco Johnson gaat al voor de flop allin voor 65.000 en Mark Newhouse callt. Johnson heeft {A-Diamonds}{K-Hearts} and Newhouse {Q-Hearts}{Q-Diamonds}. Er valt {8-Spades}{2-Hearts}{10-Clubs}{6-Clubs}{10-Spades}. Newhouse' vrouwen blijven staan en Johnson wordt 34ste.

Tags: Marco JohnsonMark Newhouse