Vassilios Lazarou vs Fu Wong

Vassilios Lazarou flatcallt de bet van Fu Wong met {Q-Spades} {2-Clubs} {J-Spades} {10-Spades} op alle straten die zelf {A-Hearts}{4-Hearts}{10-Hearts} {A-Diamonds}{4-Clubs}{7-Spades}{10-Diamonds} heeft voor two pair azen en tienen.Lazarou muckt zijn kaarten terwijl hij nog even op de tafel slaat.

Na deze hand komt Lazarou met 120.000 chips steeds meer onder druk te staan.

Tags: Vassilios LazarouFu Wong