Split Pot

Limit Hold'em:

Tamayo raiset vanuit de button en Gary 3-bet.
Tamayo callt.
De flop komt met {Q-Spades} {J-Spades} {5-Diamonds}.
Gary bet en Tamayo callt.

De turn is de {3-Spades} en beide spelers checken.

De river is de {Q-Clubs}, Gary bet uit en Tamayo callt.

Gary lijkt teleurgesteld door de call van Tamayo
en showt {A-?} {K-?}

Tamayo echter heeft ook {A-?} {K-?}.

De pot wordt gedeeld

Tags: Frank GaryJonathan Tamayo