Hand #110 - Peter Jetten

Peter Jetten
Marty Smyth heeft de button in Seat 8. Hij raiset pot, en Peter Jetten maakt de call.

De flop is {9-Hearts} {2-Clubs} {9-Diamonds} Jetten checkt naar Smyth, die een bet maakt van 375.000. Na een minuut na te denken raiset Jetten naar 1.200.000. Smyth foldt snel.

Tags: Marty SmythPeter Jetten