Full house voor Gromenkova

Svetlana Gromenkova
Stud High:

Svetlana Gromenkova: x-x / {A-Diamonds}{Q-Hearts}{Q-Diamonds}
Phil Tom: x-x / {7-Hearts}{8-Spades}{9-Hearts}

Op fifth street raiset Svetlana Gromenkova, Phil Tom re-raiset. Svetlana three-bet en Tom callt.

6th: Svetlana bet {10-Clubs} en Tom callt {10-Hearts}
7th: Svetlana bet en Tom callt.

Svetlana: ({A-Clubs}{Q-Clubs}){A-Diamonds}{Q-Hearts}{Q-Diamonds}{10-Clubs}{2-Spades}
Tom: ({J-Hearts}{J-Clubs}){7-Hearts}{8-Spades}{9-Hearts}{10-Hearts}{8-Clubs}

Tom heeft twee paar, een flush draw en een straight draw, maar zelfs een hit was niet genoeg geweest, Gromenkova heeft namelijk een full house en gaat naar 17.000 punten.

Tags: Svetlana GromenkovaPhil Tom