Main Event

Weer geen showdown

Webjoker • Level 32: 100,000-200,000, 30,000 ante

De chipleader van het toernooi, Mark Newhouse, opende de hijack naar 400.000 en Michiel Brummelhuis op de button was de enige caller. Newhouse maakte een 500.000 bet op {4-Hearts}{A-Hearts}{7-Clubs} en Brummelhuis maakte de call. Turn {K-Spades} en Newhouse check-folde op een 750.000 bet van Brummelhuis.

Chip counts
Michiel Brummelhuis nl 8,725,000 1,220,000

Tags: Mark NewhouseMichiel Brummelhuis