Main Event

JC Tran wint van Brummelhuis

Webjoker • Level 32: 100,000-200,000, 30,000 ante

Mark Newhouse opende de button naar 400.000 en JC Tran in de kleine blind en Michiel Brummelhuis in de grote blind maakten de call. Iedereen checkte op {4-Spades}{8-Spades}{8-Diamonds} en de turn bracht de {7-Hearts} op tafel en Tran checkte naar Brummelhuis. Die bette 575.000 en Newhouse gaf direct op. Tran maakte echter de call en beiden checkten vervolgens op de {4-Clubs} op de river. Tran toonde {K-Clubs}{Q-Clubs} en dat deed hem de pot winnen.

Chip counts
Michiel Brummelhuis nl 7,545,000 -1,065,000

Tags: JC TranMark NewhouseMichiel Brummelhuis