Main Event

Boer-zeven

Webjoker • Level 29: 50,000-100,000, 10,000 ante

Oscar Kemps opende naar 210.000 vanuit midden-positie en Mark Newhouse in de grote blind was de enige caller. Newhouse, met een stack van 6 miljoen, check-callde een 275.000 bet op {4-Clubs}{2-Hearts}{7-Hearts}. De twee checkten daarna de hand uit na de {10-Hearts} op de turn en {K-Hearts} op de river. Newhouse liet {J-Hearts}{7-Clubs} zien voor een tot flush verworden geflopte top-pair. Kemps gaf aan dat hij een koning had, maar daarmee won hij dit keer dus niet.

Chip counts
Oscar Kemps nl 3,500,000 -600,000

Tags: Mark NewhouseOscar Kemps