Main Event

Mark Newhouse uitgeschakeld op plaats 9 ($730.725)

Webjoker • Level 36: 250,000-500,000, 50,000 ante
Mark Newhouse uitgeschakeld

Jorryt van Hoof opende voor 1,1 miljoen vanaf de hijack, en buurman Mark Newhouse in de cutoff maakte de call. William Tonking in de kleine blind driebette naar 3.750.000, waarna Van Hoof foldde en Newhouse callde.

De flop bracht de twee {2-Diamonds}{4-Clubs}{J-Hearts} en Tonking bette 3,5 miljoen. Newhouse maakte de call. Tonking checkte naar Newhouse toe toen de {4-Hearts} op de turn viel. Newhouse bette 4,5 miljoen, Tonking maakte de call.

De river bracht de {J-Clubs} en Tonking checkte nogmaals met al 25 miljoen in het midden. Newhouse schoof allin voor 10,2 miljoen, Tonking maakte na niet al te lang nadenken de call.

Newhouse had {10-Clubs}{10-Hearts} en bleek verslagen door {Q-Clubs}{Q-Diamonds}. Newhouse dus weer negende, net als vorig jaar!

Chip counts
William Tonking us 48,450,000 24,300,000
Mark Newhouse us Uitgeschakeld

Tags: Mark Newhouse