Main Event

Jorryt van Hoof schakelt Dan Smith uit in de grootste pot van Jorryt's toernooi

Webjoker • Level 31: 80,000-160,000, 20,000 ante

Dan Smith opende de hijack naar 350.000 en vanuit de kleine blind driebette Jorryt van Hoof naar 900.000. Toen de actie terug kwam bij Smith schoof die 1.825.000 naar voren met nog 4.620.000 behind.

Vijf minuten gingen voorbij terwijl Jorryt van Hoof diep in de tank zat. Hij leek oprecht te twijfelen wat te doen, speelde wat met zijn handen, en verklaarde toen uiteindelijk allin te zijn. Smith keek nog snel een keer zijn kaarten, en maakte toen de call.

Jorryt van Hoof{4-Spades}{4-Hearts}
Dan Smith{A-Spades}{K-Spades}

De {2-Clubs}{3-Clubs}{8-Hearts} flop was goed voor Van Hoof. Tergend langzaam draaide de dealer de {Q-Spades} om als turn. De river was de {3-Diamonds} en Jorryt maakte een kleine fistpump.

Smith had 6.445.000 volgens de dealer, Van Hoof had hem met 6.860.000 net aan covered.

De hand liep tot in de break en dus gingen ze daarna direct op pauze.

Dan Smith een enkele seconde nadat de river viel

Chip counts
Jorryt van Hoof nl 13,645,000 6,945,000

Tags: Dan SmithJorryt van Hoof