Main Event
Dagen

Ben Cherif naar 140k!

KaleGozer • Level 3: 150-300, 25 ante

Na een raise en een call driebette Rachid Ben Cherif met {8-}{7-} suited vanuit de big blind. Hij krijg een speler mee en flopte een flushdraw op {Q-}{5-}{3-}. Ben Cherif barrelde elke straat toen het bord met {4-} en {2-} uitrunde, waarbij de river zijn flush completeerde.

Ben Cherif's tegenstander callde elke straat en moest zo een groot gedeelte van zijn stack aan de Nederlandse high-staker afstaan.

Cherif speelde vervolgens zijn positie in een hand waar drie spelers de {4-Spades}{10-Diamonds}{6-Spades} flop zagen. Een van zijn tegenstanders bette 1.100, Ben Cherif maakte het 4.200 op de button en de andere spelers gooiden af.

Met deze handen staat Ben Cherif nu op 140.000, een uitstekende stack in deze fase.

Chip counts
Rachid Ben Cherif nl 140,000 70,000

Tags: Rachid Ben Cherif