Main Event
Dagen

Mark Roovers verliest tegen Paul Volpe

poolshir • Level 2: 150-300, 0 ante
Mark Roovers

Paul Volpe raisede naar 800, twee spelers callden, Mark Roovers driebette vanaf de button. Volpe en de speler in de cutoff callden.

De flop kwam met de {10-Spades}{9-Spades}{4-Clubs} waarop ze allemaal checkten.

De turn bracht ze de {K-Clubs}, Volpe bet 4.700, de speler in de cutoff foldde en Roovers callde.

De river was de {Q-Clubs} waarop ze allebei weer checkten. Volpe liet {9-}{9-} zien en Roovers muckte.

Chip counts
Mark Roovers nl 37,000 -19,000

Tags: Mark Roovers