Main Event
Dagen

Roovers naar 52.000

KaleGozer • Level 6: 300-600, 100 ante

Mark Roovers verdedigde {A-}{8-} in de big blind tegen een raise uit middenpositie. Roovers check-callde vervolgens 1.500 op de {K-Clubs}{10-Clubs}{8-} flop, 3.500 op de {A-} turn en 6.600 op de {3-} river.

Zijn tegenstander kon niet meer laten zien dan {6-}{6-} en zo won Roovers de pot.

Chip counts
Mark Roovers nl 52,000 12,000

Tags: Mark Roovers