Main Event
Dagen

Ben Cherif zakt een beetje

poolshir • Level 23: 15,000-30,000, 5,000 ante

Op tafel lag {K-Hearts}{10-Diamonds}{K-Clubs} en de speler in de big blind had gecheckt. Ben Cherif bette 80.000 en zijn tegenstander callde. Ze checkten allebei op de {2-Hearts} turn en de {9-Clubs} op de river. Zijn tegenstander draaide de kaarten kort om en Ben Cherif muckte.

Chip counts
Rachid Ben Cherif nl 1,100,000 -100,000

Tags: Rachid Ben Cherif