Main Event
Dagen

Ben Cherif moet aan het werk zo

poolshir • Level 24: 20,000-40,000, 5,000 ante

Rachid Ben Cherif complete vanuit de small blind, Yuan-Yuan Li raisede naar 100.000 vanuit de big blind.

Op de {J-Diamonds}{10-Clubs}{2-Spades} flop checkte Ben Cherif, Li maakte er 100.000 van, Ben Cherif raisede naar 280.000, Li vierbette all-in en Ben Cherif foldde.

Chip counts
Rachid Ben Cherif nl 730,000 -410,000

Tags: Rachid Ben Cherif