Main Event
Dagen

Ben Cheriff dubbelt dankzij Carrel

poolshir • Level 25: 25,000-50,000, 5,000 ante
Rachid Ben Cherif

Net voor de break opende Rachid Ben Cherif met een raise naar 125.000 vanuit midden positie. Charlie Carrel verdedigde zijn big blind.

Op de {6-Clubs}{5-Spades}{4-Spades} flop, check-callde Carrel de 140.000 bet van Ben Cherif. De turn was de {7-Hearts}, en beide spelers checkten. Op de {J-Clubs} river, checkte Carrel weer, en nu schoof Ben Cherif alles erin voor net onder de 500.000. Carrel tankte. Hij leunde over de tafel en zijn buurman om beter naar Ben Cherif te kunnen kijken.

"If I know this guy, and I do, he's got ear tells," zei Carrel. "It's blinkin'. It's twitchin'."

Carrel leunde achterover, telde het juiste aantal chips uit en was met z'n andere chips aan het spelen.

"These ear tells are crazy," zei Carrel said. Uiteindelijk besloot hij te callen.

Ben Cherif liet {J-Diamonds}{J-Hearts} zien voor een set op de river. Aangezien Ben Cherif all-in was moest Carrel zijn hand ook laten zien: {K-Hearts}{4-Hearts} voor bottom pair.

"His ear was twitching!" riep Carrel uit ter verdediging.

Ben Cherif dubbelde.

Chip counts
Rachid Ben Cherif nl 1,550,000 200,000

Tags: Rachid Ben Cherif