Main Event
Dagen

Luske dubbelt

poolshir • Level 32: 120,000-240,000, 40,000 ante

In hand 16 foldde Marcel Luske vanuit de small blind.

In hand 17 raisede Christian Pham naar 625.000, Luske callde vanaf de button. De flop was {3-Clubs}{J-Diamonds}{J-Clubs}, Pham checkte, Luske ging all-in voor 1.605.000 in totaal en Pham callde.

Christian Pham: {K-Hearts}{10-Hearts}
Marcel Luske: {K-Clubs}{10-Clubs}

De turn was de {A-Spades} en de river was de {Q-Clubs} waardoor Luske een flush riverde en verdubbelde!

Chip counts
Marcel Luske nl 4,180,000 1,970,000

Tags: Marcel Luske